SAFe vs DevOps meetup in Copenhagen

At a recent meetup in Copenhagen I talked about the Scaling Agile Framework and DevOps and explored how these two things overlap and combine together with the audience.

The Copenhagen presentation was recorded and is available as a video here:

SAFe vs DevOps video

The slides from the presentation are available here:

SAFe vs DevOps presentation slides

This presentation builds on a talk I designed together with my good friend and DevOps expert Daniel Fröding for a meetup in Stockholm that we delivered together in 2018. He was not with me in Copenhagen, presenting this, but parts of the presentation are from his experiences and ideas.

To learn more about SAFe and DevOps, I suggest you attend on of my upcoming courses that you can find here: https://wearemovement.se/courses/


Value Stream Identification, lessons from the wild — Gothenburg 2019
Value Stream Identification, lessons from the wild — Gothenburg 2019

I recently did three SAFe meetups about value stream identification in Stockholm, Gothenburg, and Malmö in Sweden.

Both my own experience and the guidance in the SAFe framework tells the same story on this topic. Before you start improving your delivery using a lean/agile approach, it is essential to stop and identify how value moves in the organization and really what the word value actually means for your context and customer.

Over the years, I have used the Value Stream Identification workshop that SAFe recommends many times to do just this and have achieved excellent results with it, but I…


How to effectively facilitate the flow of value

Last week I visited the SAFe Summit in Washington and delivered my presentation about the RTE role in SAFe.

In the presentation I called out what I have observed to be 10 critical skills (actually nine..) that every RTE need to build and master:

 1. Practical empathy
 2. Courage to stay authentic
 3. Ability to narrate complex situations
 4. Establish and manage cadence and synchronization
 5. Apply systems thinking
 6. Understand the physics of flow and queuing theory
 7. Showmanship and large group facilitation
 8. Effective stakeholder management
 9. Ability to simplify things ..

Here is a video of the presentation…


Under våren besökte jag den fantastiska agilpodden och pratade med värdarna Dick och Erik om ramverket SAFe och hur man kan använda det på ett pragmatiskt sätt för att skapa mer värde i sin organisation.

Besök hos agilpodden

Några av de ämnen vi pratade om i avsnittet var:

 • Har ramverket något att göra med gamla RUP?
 • Måste man göra allt som finns i “the big picture” eller hur fungerar det?
 • Vad är egentligen Scaled Agile som äger ramverkets ide och affär egentligen?
 • Vad ska man fokusera på om man vill prova att använda ramverket? Var kan det gå fel?
 • Vikten av att organisationens…

Today it is time for the second episode of the podcast series called “The SAFe RTE Podcast” where I together with my good friend, fellow RTE and now also podcast co-host Håkan Löven, will be interviewing practicing, real-world SAFe Release Train Engineers (RTEs) to learn about how they work, and how they actually go about facilitating the flow of value with a large team of agile teams.

In this second episode of the podcast we are talking to Mikael Broome from Stockholm, Sweden who as an RTE is helping the company Elekta create medical equipment using SAFe/lean/agile to develop the…


Today is the premiere of my new podcast series called “The SAFe RTE Podcast” where I will be interviewing practicing, real-world SAFe Release Train Engineers (RTEs) to learn about how they work, and how they actually go about facilitating the flow of value in a large organisation.

In this episode of the podcast I am talking to Håkan Löven from Stockholm, Sweden.

In our conversation Håkan shares his learnings on how you can help manage the dip that might happen after five PIs, how you can energise the PI-planning by dancing with the teams on your Agile Release Train (!)…


I det andra avsnittet av Agila Ledarskapspodden så träffar jag Leila Ljungberg, People and Culture Manager på företaget Snow Software. Tillsammans pratar vi om vad kunskapsarbete är och vad en kunskapsarbetare behöver för att vara effektiv i en organisation

Leila på Twitter: twitter.com/LeilaLjungberg
Kunskapsarbete: en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_worker


Den 7–9 juni håller jag en utbildning i Scaled Agile Framework (SAFe) hos Avega Group i Stockholm.

Scaled Agile Framework 4.0 (SAFe) är en beprövad verktygslåda för att tillämpa lean och agila metoder på ett helt företag eller en större utvecklingsorganisation. SAFe har som ramverk fått stort genomslag och används i Sverige och internationellt av flera större organisationer och företag.

Syftet med SAFe™ är att:

 • Bidra till att öka och accelerera affärsnyttan av IT-utveckling med hjälp av lean & agila metoder.
 • Förbättra IT-utvecklande organisationers konkurrenskraft, produktivitet, och levererad kvalitet.
 • Öka motivation, delaktighet och glädje hos alla i organisationen som arbetar…

Jag var nyligen på Media Evolution i Malmö och höll en föreläsning och workshop om hur man kan använda ett agilt mindset och agila metoder i organisationer utanför utveckling av mjukvara.

Det var ett 70-tal personer som deltog i föreläsningen och två mindre grupper på den efterföljande workshopen.

Här finns presentationen från föreläsningen:

Länk till eventet: http://bit.ly/1U6Rgpq


För att utöka den här bloggen så har jag även startat en podcast som heter “Agila ledarskapspodden”.

I poddens första avsnitt så träffar jag Patrick Liu som är kreativ ledare på företaget Rovio som tillverkar spelet Angry Birds. Tillsammans utforskar vi hur kulturen på företaget ser ut och hur det påverkar kreativitet och ledarskap där.

Patricks blog om kulturen på Rovio i Stockholm: bit.ly/1TitchW
HBR-artikel om ledarskap och komplexitet: bit.ly/1t1Q2ct

Carl Starendal

Co-Founder Partner with We Are Movement and Swedens only SAFe Fellow (also SPCT)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store