Gäst hos Agilpodden

Under våren besökte jag den fantastiska agilpodden och pratade med värdarna Dick och Erik om ledarskap och Agil Systemutveckling för större lösningar.

Besök hos agilpodden

Några av de ämnen vi pratade om i avsnittet var:

Lyssna på podcasten för att få svaret på dessa frågor (och mer!): https://agilpodden.podbean.com/e/28-agila-safe-med-carl-starendal/

Du hittar även mina kommande ledarskapskurser här: https://wearemovement.se/sv/course-categories/utvecklande-ledarskap/

--

--

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)